"; echo "
"; echo "

"; echo "$keyText"; echo " "; echo "$city"; echo " "; echo "เที่ยว$city"; echo " "; echo "เที่ยวต่างจังหวัด"; echo "

"; echo "

"; echo "รถตู้"; echo " "; echo "รถเก๋ง"; echo " "; echo "รถลีมูซีน"; echo " "; echo "พร้อมบริการ"; echo "ติดต่อจองรถล่วงหน้า"; echo " "; echo "ตลอด 24 ชั่วโมง"; include('b_contact_info.html'); echo "

"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
สวนลุมพินี
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
เยาวราช
"; echo "
"; echo "
"; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
เยาวราช
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
สะพานเจษฎาบดินทร์
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
ทัศนียภาพมุมสูง
จากสะพานเจษฎาบดินทร์
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
เขาสามมุข
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
เมืองโบราณสมุทรปราการ
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
พิพิธภัณฑ์เอราวัณ
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
หาดถ้ำพระนาง
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "$keyText $city"; echo ""; echo "
หาดอ่าวนาง
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; ?>